Wij verzorgen graag uw aangifte voor u, op deze pagina treft u de checklist aan die u kunt gebruiken als handleiding over de aan te leveren informatie zodat wij uw aangifte compleet en correct op kunnen stellen

Op de checklijst staan de gegevens die u dient aan te leveren, zodat wij de aangifte inkomstenbelasting voor u kunnen verzorgen.

 

Wij verzoeken u alle bewijsstukken die voor u van toepassing zijn af te vinken op de checklist, en gezamenlijk met de bewijsstukken digitaal of per post aan te leveren. 

 

 

Belastingaangifte 2022